Terug

Kalip’tus Luchtspray - 30 ml Luchtspray voor volwassenen en kinderen voor vrije ademhaling & weerstand

De KALIP’TUS® Luchtspray voor het hele gezin zorgt voor een vrije ademhaling doordat het de luchtkwaliteit in slaap- en andere kamers verbetert. Met 12 Essentiële Oliën verfrist het niet alleen de ruimte, maar verhoogt het ook de weerstand van jezelf of van je kinderen. Deze luchtspray is 100% zuiver en natuurlijk en kan gebruikt worden vanaf 3 jaar.

De KALIP’TUS® Luchtspray:

 • Verfrist de ruimte, brengt sfeer in huis met zijn 12 verschillende Essentiële Oliën.
 • Zorgt voor een vrije ademhaling, heeft een verzachtende invloed op de luchtwegen en kan dus gebruikt worden om vrijer te ademen.
 • Verhoogt de weerstand en ondersteunt het afweersysteem.
Gebruik
 • Verstuiving
  Verstuiving:

  Verstuif de spray in een hoek van de kamer en herhaal max. 4x per dag.

  • 3 tot 6 jaar: 1 spray
  • 6 tot 12 jaar: 2 sprays
  • Vanaf 12 jaar: tot 4 sprays

  Gebruik in de slaapkamer: Verstuif de spray een half uur voor het slapengaan.

  Enkel voor verstuiving. Niet inslikken.

Ingrediënten

Eucalyptus radiata, Melaleuca cajuputi, Lavandula hybrida, Rosmarinus officinalis, Melaleuca quinquenervia, Eucalyptus globulus, Cinnamomum camphora, Cymbopogon martinii, Melaleuca alternifolia, Thymus mastichina, Eugenia caryophyllus, Mentha arvensis.

Voorzorgsmaatregelen

Enkel voor verstuiving. Niet inslikken.

Bewaring: Bewaren op kamertemperatuur, buiten invloed van licht.

Raadpleeg steeds de gebruiksaanwijzing en hou rekening met de veiligheidsinformatie:

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

Voordelen

De KALIP’TUS® Luchtspray:

 • Verfrist de ruimte
 • Zorgt voor een vrije ademhaling
 • Verhoogt de weerstand
Technische gegevens
 • Mix van 12 Essentiële Oliën
 • 100% zuiver en natuurlijk
 • Vanaf 3 jaar
Kalip’tus Luchtspray - 30 ml