Terug

Ons kwaliteitsengagement

PHYTOSUN biedt, dankzij de knowhow die al meer dan 30 jaar wordt vergaard, een gamma Essentiële Oliën die zorgvuldig zijn geselecteerd, waarbij de natuurlijke actieve stoffen van de planten worden geconcentreerd.

Onze Essentiële Oliën volgen een zeer goed gedefinieerd kwaliteitspad:

Stap 1 : Het sturen van een lastenboek aan onze leveranciers
Een lastenboek definieert wat de Essentiële Olie voor ons moet bevatten inzake actieve moleculen om de efficiëntie te garanderen. Onze Essentiële Oliën mogen enkel gewonnen worden door stoomdestillatie of door koud uitpersen.

Stap 2 : Ontvangst van stalen
Het vat wordt ontvangen en in quarantaine geplaatst tot de batch gevalideerd wordt.

Stap 3 : Analyse van het lot
Alle loten van de PHYTOSUN Essentiële Oliën ondergaan 3 soorten analyse: organoleptische analyses, fysisch-chemische analyses en geavanceerde chemische analyses.
Deze testen worden uitgevoerd op alle Essentiële Oliën die deel uitmaken van het geheel van ons gamma: of het nu gaat om afgewerkte producten, unitaire essentiële oliën of complexen voor verstuiving.

Dankzij deze analyses kunnen we verifiëren of de Essentiële Olie conform is en bepalen of de kwaliteitscriteria gerespecteerd werden.

a) Organoleptische testen
Het uiterlijk, de geur en de kleur van elke olie wordt gecontroleerd. Elke Olie heeft immers zijn eigen kenmerken.

b) Fysisch-chemische testen
Deze analyses zijn talrijk. We kunnen er enkele opnoemen ter illustratie : dichtheid, brekingsindex en rotatievermogen.

c) Geavanceerde chemische analyses: chromatografische analyses
Dit is de belangrijkste analyse. Met deze analyse kunnen we de kwaliteit bepalen van elk bestanddeel van de Essentiële Olie. Een Olie kan samengesteld zijn uit honderden verschillende bestanddelen.

Vervolgens doen we twee chromatografieën in de gasvorm. Deze analyses zijn complementair.

  • Een analyse door een chromatografie in de gasvorm gekoppeld aan een massaspectrofotometer (GC/MS) die de bestanddelen scheidt en identificeert.
  • Een analyse door een chromatografie in de gasvorm gekoppeld aan een vlamionisatiedetector (GC/FID) die de bestanddelen scheidt en ze kwantificeert.

Eens deze analyses uitgevoerd zijn, wordt het lot ofwel vrijgegeven, indien aan alle kwaliteitseisen is voldaan (zie stap 4), ofwel geweigerd en teruggestuurd naar de leverancier.

Stap 4: De normen respecteren
PHYTOSUN verbindt zich ertoe om de kwaliteitsnormen E.O.B.B.G. (Essentiële Olie Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd) te respecteren, van de Franse en/of Europese Farmacopee en de interne normen.

E.O.B.B.G. normen houdt in :

  • Keuze van de oorsprong, kwaliteit van de botanische soort en selectie van het producerend orgaan van de plant.
  • Kwaliteit van de gebruikte extractiemethoden: stoomdestillatie of koud uitpersen.
  • Controle van de identiteit en van de kwaliteit van de Essentiële Olie door analyse : chromatografie in de gasvorm en massaspectrometrie.
  • Garantie van een 100% pure en natuurlijke Essentiële Olie : niet gewijzigd of verdund, niet gedeterpeneerd en niet gereconstitueerd.

Stap 5: Conditionering
Het is in Bretagne, meer bepaald in Plélo, dat ons farmaceutisch laboratorium zich bevindt. Deze site is gecertificeerd door de ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, en voert de Good Manufacturing Practices (BPF) uit.

Stap 6 : Controle na productie
Er wordt een finale controle gedaan door het laboratorium voordat het product op de markt wordt gebracht.

PHYTOSUN geeft op elk van zijn verpakkingen een maximum aan informatie die de kwaliteit van de Essentiële Oliën garandeert:

  • De exacte botanische soort : in het Latijn, om de talrijke gevaarlijke verwarringen te voorkomen als gevolg van de variabele gewone namen van het ene land naar het andere.
  • Het producerend orgaan: bladeren, takjes, bloeiende toppen, schors, wortels, hout, zaden, bloemen.
  • De biochemische specificiteit: vermelding van de karakteristieke bestanddelen van elke Essentiële Olie, teken van een oorsprong of een specifiek terroir van de aromatische plant.
  • Het lot